Share |

Безработицата леко намалява през юли

Безработицата през юли е 9,47%, като в сравнение с юни тя намалява с 0,09%, съобщиха от Агенцията по заетостта.

Продължават да намаляват регистрираните безработни в бюрата по труда, макар и с по-бавен темп. По данни на агенцията през юли в бюрата по труда са били регистрирани 315 375 безработни лица, или с 2962-ма души по-малко спрямо юни.

От тях 28 653-ма са новорегистрирани през самия месец, като половината от тях са освободени от частния сектор.
От Агенцията по заетостта отбелязват, че нараства броят на освободените от държавното управление, за разлика от другите дейности, където съкратените намаляват.

През юли на работа са постъпили 14 301 безработни, като 5369 от тях са без квалификация, 4475 са с работническа професия, а 4457 са със специалност. Устроени на работа са и над 3 хиляди младежи до 29 години, посочват от агенцията.
В бюрата по труда на първичния пазар са обявени 9147 работни места. Частният сектор е заявил 6738 места, или 73,7% от местата в реалната икономика.

eXTReMe Tracker