Share |

Исландия отваря трудовия си пазар за българи

от 31 декември 2011 г.

Исландското правителство взе решение да предложи на националния си парламент прекратяване на ограниченията за свободно движение на българските работници в Исландия.
След 31 декември 2011 г. българските работници ще имат неограничен достъп до исландския пазар на труда и ще се ползват от всички права и привилегии, съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство и исландските закони

eXTReMe Tracker