Share |

Въвеждат „експресни“, „бързи“ и „обикновени“ услуги в Община Благоевград.

Кметът на Община Благоевград, Атанас Камбитов, ще внесе в Общински съвет предложение за промяна на цените и сроковете на административните услуги, извършвани от общинската администрация.

Промените предвиждат въвеждане на „експресни“, „бързи“ и „обикновени“ услуги, с което се цели подобряване на качеството и сроковете на обслужването.

Решението на кмета цели и превенция на корупционните практики в процеса на административното обслужване и позволява на граждани и представители на местния бизнес да получат заявената услуга в рамките на 24 часа срещу заплащане в зависимост от срока.

eXTReMe Tracker