Share |

Фонд „Земеделие” започва изплащането на субсидиите за ниви

Държавен фонд "Земеделие" започва изплащането на субсидиите за единица площ, съобщиха от институцията. Съответните суми трябва да бъдат получени от земеделските стопани по сметките им до края на месеца.

Европейско финансиране от 22.5 лева за декар обработваема площ ще получат над 87 хиляди бенефициенти по СЕПП. Национални доплащания от 3 лева на декар ще подпомогнат близо 68 хиляди земеделски стопани.

Размерът на субсидията за всеки фермер е изчислен по актуалните данни за допустими площи, налични в системата за идентификация на земеделските парцели. ДФЗ предостави възможност на всички кандидати да се запознаят с резултатите от проверките спрямо слоя за допустимост и при несъгласие да изпратят официална жалба до Министерството на земеделието и храните. След обработка на подадените жалби, заявленията за подпомагане на площ от Кампания 2011 ще бъдат преразгледани. Общият размер на средствата по двете схеми за тази кампания е над 877 млн. лв.

ДФ „Земеделие” отново призовава земеделските стопани да проверят актуалността на посочените от тях банкови сметки, за да нямат проблеми с получаването на финансовата помощ.

eXTReMe Tracker