Share |

Общински съвет- Благоевград не избра омбудсман

Нито един от номинираните не успя да събере законоустановения минимум от 2/3

На редовното си заседание днес Общински съвет-Благоевград не успя да избере Омбудсман на Благоевград. Кандидатирани за поста бяха четирима души, но преди да се гласуват номинациите, г-н Катарджиев си направи самоотвод. Така фактическият избор се извърши измежду трима претенденти- г-жа Зоя Димитрова,г-жа Любка Начева и г-жа Живка Юрукова.
Нито един от номинираните не успя да събере законоустановения минимум от 2/3 от гласовете на общинските съветници. При тази ситуация се налага насрочването на нова процедура по избиране на Омбудсман и ново гласуване на кандидатурите в Общински съвет- Благоевград.

eXTReMe Tracker