Share |

Долна баня двадесет и петата община – член на СЮЗО

Приеха план за действие на СЮЗО за периода април – юни 2012 г.

Управителният съвет на Сдружение на Югозападните общини, проведе редовно заседание.
На заседанието беше приета община Долна баня като двадесет и петата община – член на Сдружението.
Беше приет и детайлизиран план за действие на СЮЗО за периода април – юни 2012 г. За този период ще бъдат проведени една международна конференция, шест обучителни семинара – по Закона за устройство на територията, Закона за управление на горите, Закона за водите, Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за гражданската регистрация и Закона за етажната собственост. Ще бъде подготвено и издание „Икономически профил на Югозападния планов район”.
На заседанието беше избран и нов управител на Сдружение на Югозападните общини – клон София. Това е г-н Георги Георгиев – Председател на Общински съвет – Сливница.
Бяха обсъдени и възможностите за привличане на нови членове, като покани за членство ще бъдат изпратени на общини от Кюстендилска, Пернишка и Софийска област.

eXTReMe Tracker