Share |

110 проверки през първото тримесечие на 2012 извърши Агенцията за държавна финансова инспекция

Голямата част от проверките са възложени въз основа на постъпили в агенцията сигнали

През първото тримесечие на 2012 г. финансовите инспектори от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) приключиха 110 проверки за законосъобразност на разходването на средства от държавния и общинските бюджети и от европейски фондове и програми, в министерства, общини, търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала и др.

Голямата част от проверките са възложени въз основа на постъпили в агенцията сигнали и искания на държавни органи, физически и юридически лица, по постановления на прокуратурата и др. Друга част са възложени съгласно Годишния план на АДФИ за 2012 г. Възможността да бъдат планирани финансови инспекции от страна на агенцията беше предоставена с измененията на законодателството през 2011 г., като тези проверки се извършват в областта на обществените поръчки.

eXTReMe Tracker