Share |

Кръгла маса за ромската интеграция в Благоевград

На 24 април /вторник/ от 15.00 часа в зала 101 на Общинска администрация Благоевград, сдружение „Де-Три Навигатори” ще проведе Кръгла маса с цел представянето на проект „Предучилищна подготовка за ромски деца”.

Проектът е финансиран от фондация „Америка за България“ и е активен от месец септември 2011 година.

Кръглата маса има за цел да запознае институциите и образователните звена в Благоевград с дейностите и постигнатите резултати по проекта. Освен това ще се предостави платформа за обсъждане и споделяне на добрите практики, относно включването на децата в неравностойно положение в образователния процес.

Сред поканените на мероприятието са Кмета на Община Благоевград, Областния управител, директори на училища и детски градини, както и представители на неправителствения сектор. Освен тях Кръглата маса е отворена за всички, които имат и искат да вземат отношение в образователната интеграция на деца и ученици от ромското малцинство.

eXTReMe Tracker