Share |

Да изчистим Благоевград за един ден

Благоевград ще се включи в кампанията „Да изчистим България за един ден“

Община Благоевград подкрепя кампанията „Да изчистим България за един ден“ и призовава всички заедно на 12 май да направим града още по чист , уютен и зелен.

Благоевградчани могат да се включат организирано в почистването на: Делвинско дере и покрай пътя за с.Делвино; Дерето в с.Изгрев; Телкиев андък; Теренът срещу ЗМК; Теренът м/у енергоснабдяване и бивше ВП; Животинският пазар(покрай р.Бистрица); Местността "Баларбаши"; Ул."Делвинска"- от към страната на ж.к. "Орлова чука"; с.Зелен дол(над оранжериите); с.Покровник(при моста на р. Четирка и покрай реката); Ул." Ал.Стамболийски" - шкарпата срещу общежитията на АУБ;
Площта в градините при старите гробища; Шкарпата покрай старите гробища; 14. Околността на моста на р.Струма и пътя за с.Зелен дол; 15. Старият път за бившия свинекомплекс; 16. Терени в ромска махала.

Всеки може да се включи в кампанията и чрез почистване на района, в който живее. Местата на които ще се раздават чували и ръкавици са: фоайето на Община Благоевград и в централата на „Биострой“ ЕООД, намираща се на ул. „Скаптопара“ №12. Дежурни телефони за заявяване на сметоизвозен автомобил са: : 0896 83 16 60 ; 073/ 88 42 41

eXTReMe Tracker