Share |

Бухал е спасен от експерти на РИОСВ – Благоевград

Сигналът е подаден от жители от благоевградското село Логодаж

Възрастен Бухал е спасен от експерти на РИОСВ – Благоевград след сигнал на жители на село Логодаж – община Благоевград. Птицата е открита край водоем с наранено ляво крило, но във видимо добро състояние. Незабавно е изпратена в Спасителния център за диви животни, в гр. Стара Загора. След изтичане на периода за възстановяване. ще бъде пусната на свобода в естествената си среда.
Бухалът (Bubo bubo) е най-едрата нощна граблива птица срещаща се България, защитен животински вид от Закона за биологичното разнообразие и включен в категория "застрашен" на Българската Червена книга.
Регионалната екоинспекция благодари на жителите на с. Логодаж за оказаното съдействие при спасителната операция, за проявената загриженост и активна гражданска позиция, благодарение на която е спасен ценен екземпляр от малкото останили Бухали у нас.

eXTReMe Tracker