Share |

Неделчева: Превенцията играе водеща роля в борбата с феномена „сексуализация” на момичетата

От съществено значение е борбата срещу стереотипите и насърчаване промяната на манталитета на обществото

В Европейският парламент в Брюксел се състоя публично изслушване на тема „Сексуализация на момичетата”, организирано от Групата на ЕНП по идея на евродепутатите Joanna Skrzydlewska (Полша) и Мария Неделчева (България). Форумът бе председателстван от Дорис Пак, председател на Комисията по култура и образование в ЕП.

Участниците в дискусията се фокусираха върху темите, свързани с начините на сексуализация при момичетата (въздействието на медиите, филмите и музиката, влиянието на модната индустрия), както и върху въпросите за отговорностите при сексуалното възпитание, здравословното развитие на децата и ролята на ЕС в борбата със сексуализацията.

В уводното си изказване Мария Неделчева подчерта важността на темата, вземайки предвид големия брой момичета, имащи сексуално поведение на възрастни жени.

„Феноменът на сексуализацията засяга момичета между 8 и 11 години, които проявяват ранно сексуално поведение, водещо ги до съблазън и интимност, преди да са достигнали подходяща емоционална зрялост, за да имат критичен критичен поглед върху това. В резултат тези момичета са уязвими и могат да бъдат повлияни за сексуален живот, който не отговаря нито на тяхната възраст, нито на тялото им или тяхното психическо развитие”, изтъкна българският евродепутат.

За да се разреши този проблем, според Мария Неделчева е необходимо постоянно да се напомня на обществото контекста, в който сексът е с банално значение, а образът на жените се свързва с обект на сексуално желание. Поради това ежедневно сме изправени пред срещи с образа на жената в тийнейджърските списания, видеоклипове, модни предавания, реклами, навсякъде...Така се поражда хиперсексуалността на обществото и момичетата приемат такова поведение за нормално. В следствие на наложените стереотипи, младите момичета и момчета възприемат сексуалността, любовните отношения и отношенията между половете по различен начин - момичетата разбират, че са способни да предизвикат сексуално желание в един мъж, без да показват своята индивидуалност. Всичко това засилва дискриминационната идея за жените, при която те са смятани за предмети, принадлежащи на мъжете и обществото, но не и на себе си.

„Заобикалящата среда също има ключова роля в развитието на момичетата. Родители, учители и други фигури на модела повлияват на тяхната визия за света, на тяхната сексуалност, на техните отношения с другия пол и тяхната социализация. Това са лица, които имат пряк контакт с младите момичета и могат да бъдат или не, пречка за хиперсексуалността в медиите, комуникациите и продажбените стратегии. Тийнейджърите , изграждайки своята идентичност, трябва да подражават на възрастни, които да бъдат в състояние да имат критичен поглед”, добави Мария Неделчева.

Според нея ключът към предотвратяване на хиперсексуализацията на момичетата е превенцията, и то на няколко нива.

От съществено значение е борбата срещу стереотипите по отношение на пола и насърчаване промяната на манталитета на обществото като цяло, в противен случай борбата се свежда само срещу маргинализацията, дискриминацията и социалното изключване на момичетата.

Възрастните трябва да поемат отговорност за повишаване осведомеността и информираността на младите хора относно половите стереотипи и опасностите на ранната сексуалност.

Не на последно място е важно да се насърчава емоционално и сексуално образование, както и отговорно сексуално поведение, и да се даде възможност на децата и тийнейджърите да бъдат преки участници в процеса на изграждане на тяхната самоличност и развитие.

„Нужно е да работим заедно за намиране на необходимите средства за правна защита, за да се изгради един свят, в който момичета и момчета могат да се възползват от потенциала си, без да се налага да се изправят пред полова дискриминация и напрежение.”, призова накрая Мария Неделчева.

eXTReMe Tracker