Share |

Мария Неделчева посрещна в Брюксел многобройна посетителска група от студенти и ученици от България

Акцент от програмата на младежите бе дискусията с Мария Неделчева

Многобройна група, включваща студенти от Техническия и Софийския университет-София, ученици от областите Благоевград и Русе, както и Европейския младежки клуб от Хаджидимово, посетиха Европейския парламент по покана на евродепутата от ЕНП/ГЕРБ Мария Неделчева. Част от младежите спечелиха визитата в европейската столица след участие в организирания от г-жа Неделчева конкурс на европейска тематика, а останалите заслужиха посещението си за успешно проведени съвместни инициативи.
Акцент от програмата на младежите бе дискусията с Мария Неделчева и колегите й Астрид Люлинг (ЕНП, Франция), Алойз Петерле (ЕНП, Словения) и Михаел Галер (ЕНП, Германия). Г-жа Неделчева направи кратко експозе на дейността си в ЕП, по-конкретно в парламентарните комисии AGRI, LIBE, FEMM, PETI, CRIM. Актуалните сюжети, по които тя работи в посочените комисии, провокираха младите хора за дискусия, в която поставиха редица въпроси.
В отговор на въпроса, как ще бъде намерен баланса относно квотите за жени на ръководни позиции в контекста на демографския срив в Европа като цяло, Неделчева подчерта два водещи факта. "60% от завършващите висше образование са жени и представителите на женският пол излизат по-подготвени след завършването на университета. Въпреки това на пазара на труда те се реализират по-трудно. Трябва да си дадем равносметка, че този развит потенциал и инвестицията, която е направена в момент, когато е прекъсната връзката между образованието и реализацията на пазара на труда, се губят. Точно поради тази причина трябва да има много силна връзка между компаниите и висшите училища", поясни М. Неделчева.
След задълбочената дискусия със своя домакин и останалите евродепутати, младежите посетиха парк „Мини Европа" и новооткрития Парламентариум.

eXTReMe Tracker