Share |

Евродепутати сезираха ЕК за продажбите на военно оборудване от Обединеното кралство за Бахрейн

Продажбите са в противоречие с позицията на ЕС относно износа на оръжие

14 европейски депутати, сред които и българският депутат Мария Неделчева (ЕНП/ГЕРБ), внесоха въпрос до ЕК относно износа на военно оборудване от Обединеното кралство за Бахрейн, в който питат какви мерки ще предприеме Комисията, за да сложи край на това положение и да насърчи по-стриктното прилагане от държавите членки на критериите от общата позиция на ЕС за износа на оръжие.

В обосновката на въпроса авторите посочват, че въпреки неотдавнашните жестоки репресии в Бахрейн, през последните месеци британското правителство е одобрило продажбата на военно оборудване на тази страна.

През февруари 2011 г., след огласяването на съмнителни продажби на оръжие на Бахрейн, Либия и Египет, британското правителство обяви, че ще преразгледа своята политика по лицензиране на износа на оръжие. В съответствие с това, през март 2011 г. Обединеното кралство обяви, че е отменило 122 лицензии, включително 44 за износ на военно оборудване за Бахрейн.

Депутатите изтъкват, че в случая с Бахрейн обаче Обединеното кралство бързо възобновява доставките си на оръжие. До юни 2011 г. търговията е възстановена до обичайното ниво, въпреки продължаващото в страната насилие срещу цивилни граждани и арестите на активисти. По последни налични статистически данни за третото тримесечие на 2011 г., Обединеното кралство е издало лицензии за износ на военно оборудване за Бахрейн на стойност 1,3 милиона лири стерлинги.

„Критериите от общата позиция на ЕС относно износа на оръжие изискват държавите-членки да отказват издаването на лицензия „ако е налице явен риск предназначените за износ военни технологии или оборудване да бъдат използвани за вътрешни репресии“., коментира Мария Неделчева.

В отговора на Върховния представител на ЕС Катрин Аштън се посочва, че данните относно износа на оръжие на държавите-членки на ЕС през 2011 г. все още не са на разположение. Те ще бъдат събрани през следващите месеци и публикувани в 14-ият годишен доклад на ЕС до края на 2012 г.

ЕК подчертава, че съгласно общата позиция на ЕС за контрол на износа на военно оборудване, решенията за това дали да се разреши или откаже износа на оръжие остават изключителна национална отговорност на държавите-членки. Лицензиите за износ на оръжия се разглеждат от държавите-членки на ЕС и трябва да бъдат оценени по отношение на осем критерия, определени в общата позиция и държавите-членки трябва да вземат под внимание забраните, които евентуално са издадени от други държави-членки за подобни сделки.

В заключение Комисията изтъква, че въпросите, произтичащи от прилагането на общата позиция, се обсъждат на редовни срещи на работна група на Съвета „Износ на конвенционално оръжие“ (COARM). В тази група държавите-членки обменят становища и информация относно конкретни местоназначения с оглед постигане на по-голяма последователност на тяхната политика за износ на оръжие към въпросните местоназначения.

eXTReMe Tracker