Share |

Мерките за създаване на младежка заетост трябва да бъдат обвързани с ефективни политики

Изключително важно е младежите да бъдат активизирани на пазара на труда

Мерките за създаване на младежка заетост трябва да бъдат обвързани с ефективни политики по образование и обучение, каза днес министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов по време на Международната конференция на труда в Женева. Форумът се организира от Международната организация на труда и участие взеха всички 183 страни-членки. Министър Младенов допълни, че е изключително важно младежите да бъдат активизирани на пазара на труда чрез облекчен достъп до регистрация при търсене на работа и прилагане на индивидуален подход към всеки един от тях.

Подкрепяме прехода от образование към заетост чрез осигуряване на първа работа, стажуване и чиракуване и субсидирани работни места, подчерта министър Младенов. Той представи Националната инициатива „Работа на младите хора в България” и подписаното Национално споразумение „Първа работа”. Чрез него държавата, бизнеса и синдикатите се обединиха около становището, че подкрепата за младите хора е национална кауза, отбеляза министър Младенов. Целта на правителството е до края на следващата година да бъде осигурена заетост на поне 22 хиляди безработни младежи.

Министър Младенов акцентира и върху възможностите за младежите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Той представи новите схеми по ОПРЧР, одобрени на последното заседание на Комитета за наблюдение. Младежката заетост може да бъде повишена чрез очертаване на общи приоритети и партньорства в световен мащаб - процеси, при които МОТ ще продължи да играе водеща роля, завърши речта си министър Младенов.

Министър Младенов поздрави и новия генерален директор на МОТ Гай Райдър и изрази увереност, че партньорството между МТСП и МОТ ще продължи да се развива в положителна насока. Преди началото на пленарното заседание на конференцията министър Младенов се сбогува и с досегашния генерален директор на МОТ Хуан Сомавиа.

Работното посещение на министър Младенов в Женева приключи със среща с хърватския министър на труда и пенсионната система Мирандо Мърсич. Хърватските експерти пожелаха да се запознаят с опита на България в борбата с младежката безработица и предприетите мерки на правителството в тази насока, както и с пенсионната система и осъществената в сектора реформа. В края на срещата двете страни постигнаха съгласие за подготовката на Меморандум за сътрудничество в областта на пенсионната реформа, пазара на труда с фокус към младежката заетост и управление на средствата от Европейския социален фонд.

eXTReMe Tracker