Share |

100 деца със специални нужди от Община Благоевград ще имат детска градина

Проектът, спечелен от общината, е на стойност 2 322 880 лева

Община Благоевград подписа договор с Министерството на труда и социалната политика по проект “Междусекторни услуги за ранно детско включване за деца до 7 години и техните родители” финансиран от МБВР.
Със средствата ще бъдат построени детската градина и Общностен център в кв. “Еленово”.

Там ще се грижат за деца със здравословни проблеми, чиито родители са безработни или са от уязвими етнически групи.
Децата ще бъдат в 4 групи по 25 деца, допълнително ще се работи и по семейно консултиране и подкрепа, здравна консултация за деца, индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания, ранна интервенция за уврежданията и наблюдение на здравния статус, физическото и психомоторното развитие на децата.

От услугите ще могат да се възползват деца и родители от цялата община.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, като 12 от тях са предвидени за строителство.

eXTReMe Tracker