Share |

Започна разработването на интегриран план за градско развитие на Благоевград

Обсъдиха зоните, които ще бъдат включени в интегрирания план

Състоя се първата работна среща на екипа по проект “Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Благоевград”. На нея присъстваха инж. Стоян Благоев – заместник-кмет по строителството и сигурността на община Благоевград, арх. Васил Тинчев – главен архитект на община Благоевград, експерти от общината, отговарящи за изпълнението на проекта, както и експерти на фирмата изпълнител. Тема на работната среща бе изпълнението на заложените цели и дейностите, както и зоните, които ще бъдат включени в интегрирания план за градско развитие и възстановяване.

eXTReMe Tracker