Share |

Започна подготовката за отбелязване на 200 годишния юбилей от първото търговско сдружение в България

В БТПП се проведе среща с Председателя на Сдружението за модерна търговия и директор за България на Метро Емилиян Абаджиев. Поводът бе инициативата на БТПП за отбелязване на 200 годишния юбилей от първото търговско сдружение в България, това на бакалите създадено през 1812 година. Това ще бъде добър повод да се напомни, че търговията има ролята на двигател на прогреса и мост за свързване на производство и потребители, както и съществено значение за конкуренцията като двигател на развитието.

Цветан Сименов напомни, че крайните потребители и техните сдружения навсякъде по света разглеждат търговските вериги като своите най-близки съюзници за поддържане на достъпни цени, при контролирано качество и проследим произход на стоките. Г-н Абаджиев отбеляза , че прозрачната и водена по правилата търговия позволява да се съхрани социално-икономическата структура за кварталите и регионите. Добрите практки за въвеждане на водещите стандарти (GS1) трябва да се ползват и от дребните търговци и да се доближат до крайния потребител, за да получи той повече защита, сигурност и право на информиран избор – беше тезата, по която говориха събеседниците.

Емилиян Абаджиев и Цветан Симеонов коментираха последното развитие на въпроса за проследяването от страна на държавата на ценовите нива за крайните потребители в месец август. Необходимо е обществото по-добре да бъде информирано за ролята на търговските вериги като носители на най-модерните методи за търговия. Двамата събеседници се обединиха около идеята, че в една пазарна икономика, не бива да се дава път за непазарни методи, защото така се стимулира една констатирана и от БТПП практика, данъчни и други контролни органи, да прекарват своето време в най-прозрачните фирми, вместо да се борят със „сивия” сектор или да откриват фирми, които крият обороти и данъци.

eXTReMe Tracker