Share |

КТ „Подкрепа“: Средната заплата на работещите в отрасъл образование не е 730 лева

Работещите в системата трепетно очакват разчетите за бюджет 2013г. и средствата за образование в него и това единствено може да внесе успокояване на системата.

Засега, макар че има и „богати“ училища, нека погледнем към „средните“ и видим, че 31% от работещите там младши учители и учители са на начална заплата от 450 лева. В детските учебни заведения, картината е още по зловеща, поради липсата на делегирани бюджети. Там 55% от работещите учители са на начална заплата от 450 лв.

По изследване на Синдикат „Образование“ около 10% са нередовните учители, които също получават по ниска заплата от тази на редовните.
Целодневната организация на учебния процес събуди интереса към нови работни места в системата, но нейното финансиране е извън училищния бюджет с допълнителни средства, които идват с министерско постановление.Това буди безкрайно притеснение у родители и учители, защото, ако тези средства „свършат“ и тази добра политика може да бъде прекъсната. Затова Синдикат „Образование“, предлага тези и още много други средства да не влизат на парче в училищните бюджети, а да са част от един „нормален“ и „достатъчен“ училищен бюджет в ръцете на директора на учебното заведение.

Ние от „Подкрепа“ сме много щастливи, слушайки думите на Министър Игнатов – „Ако искаш да промениш обществото, трябва да промениш образованието…“, но сме убедени, че без финансовото отношение към Българското образование, нищо друго няма да помогне.

А предложенията за електронизацията на учебния процес, с електронни дневници и електронна информация към всеки родител, виртуален учебник и още много други, ние от синдиката ги правим вече няколко години, но и при най – голямото желание на Игнатов, това без пари няма да се случи.
Няма да се случат и обещанията на Министър Дянков за повишаване на жизнения и работен стандарт на българските учители и приоритезиране на образованието без стратегия за повишаване на средствата за образование през идните години, за да достигнат до 6% от БВП.

Синдикатите предлагаме и очакваме приоритета образование как ще се измери в разчетите на Дянков на бюджет 2013 и ако той под предлаганите от нас 4%, то всички обещания на министрите ще се отнесат към следващите управляващи.
Заплатите на работещите в системата, безспорно са безкрайно различни и Синдикат „Образование“, не би предложил те да се изравняват, но учителите са едни от най – достойните хора в нашето общество и очакват достойно отношение и заплащане на техния труд.

Синдикат „Образование“ на свое заседание, ще обсъди бъдещите свои действия по отношение на очакваните и обещани от Министър Дянков увеличения.

eXTReMe Tracker