Share |

Булгартабак холдинг АД ще се опита да придобие 100% от акциите

И да отпише дружеството от публичния регистър

Съветът на директорите на “Благоевград - БТ” АД уведомява акционерите и служителите на дружеството, че неговият мажоритарен акционер “Булгартабак - Холдинг” АД е отправил търгово предложение по смисъла на чл. 149а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни