Share |

Булгартабак холдинг АД ще се опита да придобие 100% от акциите

И да отпише дружеството от публичния регистър

Съветът на директорите на “Благоевград - БТ” АД уведомява акционерите и служителите на дружеството, че неговият мажоритарен акционер “Булгартабак - Холдинг” АД е отправил търгово предложение по смисъла на чл. 149а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, за закупуване на всички акции на останалите акционери на “Благоевград - БТ” АД.

Предложената цена е в размер на 53,53 лева на акция.

Съветът на директорите на “Благоевград - БТ” АД е изложил своето становище относно предложената сделка.
Пълният текст на търговото предложение от “Булгартабак - Холдинг” АД и становището на Съвета на директорите на “Благоевград - БТ” АД са предоставени на разположение на акционерите и служителите на “Благоевград - БТ” АД в стая 502 в административната сграда на дружеството в гр. Благоевград 2700, ул. „Покровнишко шосе” № 1, тел. 073/883105, всеки работен ден от 10.00 до 12.00 и от 13.00 до 15.30.

Търговото предложение е публикувано на 05.09.2012 г. в централните ежедневнци „24 часа“, „Труд“, „Монитор“ и „Стандарт“. В ежедневника „Капитал Daily“ ще бъде публикувано на 10.09.2012 г. Срокът за неговото приемане от Акционерите е 28 календарни дни от 10.09.2012 г. Акционерите, желаещи да приемат Търговото предложение, ще подават заявления до София Интернешънъл Секюритиз, който е упълномощен за инвестиционен посредник.

Ако при текущото търгово предложение Булгартабак холдинг АД достигне дял от над 95% в Благоевград-БТ ще има право да придобие 100% от акциите и да отпише дружеството от публичния регистър.

Цената от 53,53 лв. за акция на Благоевград-БТ АД е сравнително висока на фона на цените в последните години, но е по-ниска от 134,5 лв. за акция през далечната 2004 г.

В последните 12 месеца акциите на Благоевград-БТ АД поскъпват с 56% до 51,5 лв. за акция и 139 млн. лв. пазарна капитализация.

eXTReMe Tracker