Share |

МТСП създава Българо-австрийски центрове за квалификация и преквалификация на работници

Днес министър Тотю Младенов и австрийският му колега Рудолф Хундсторфер подписаха документа на двустранна среща

МТСП ще създаде Българо-австрийски центрове за квалификация и преквалификация на работници. Това предвижда Работната програма за сътрудничество 2012 – 2013 г. между МТСП и Федералното министерство на труда, социалните въпроси и защита на потребителите на Австрия. Днес министър Тотю Младенов и австрийският му колега Рудолф Хундсторфер подписаха документа на двустранна среща, която се осъществи в рамките на работната визита на министър Младенов във Виена. Работната програма между двете министерства за 2012 – 2013 г. включва области на сътрудничество като заетост и пазар на труда, политика за хората с увреждания, корпоративна социална отговорност и координация на системите за социална сигурност.
Министър Младенов съобщи, че в България има над 400 австрийски компании, в които са заети над 30 000 служители, което прави държавата най-големия инвеститор в България. По неговите думи те са потенциални потребители на услугите, които квалификационните центрове ще предоставят. Предвижда се обучителните институции да имат роля за създаването на клъстър от фирми, проучване на потребностите от обучение, свързване в мрежа на фирми и обучаващи центрове и др.
В Работната програма между двете министерства за 2012 – 2013 г. е заложено и реализирането на проект „Виртуална мрежа за професионално обучение Австрия-България”. Финансирането на дейностите на Виртуалната мрежа ще се осигури от Федерално министерство на труда, социалните въпроси и защитата на потребителите на Австрия. Дейностите по квалификация ще се финансират от заинтересованите фирми. В рамките на проекта ще се разработи интернет страница и ще се обучи екип от български експерти за предоставяне на услуги по квалификационно консултиране.

eXTReMe Tracker