Share |

Гражданите трябва да бъдат активни, за да почувстват 2013-та година за своя

Мария Габриел: Европейската година на гражданите ще спомогне те да опознаят по-добре своите права и задължения от европейското гражданство

На редовната пленарна сесия на Европейския парламент в Страсбург депутатите гласуваха доклада на Antigoni Papadopoulou «Европейската година на гражданите – 2013». Авторът припомня, че гражданството на Съюза е въведено през 1993 г. с договора от Маастрихт, с цел да се утвърди и укрепи европейската идентичност и да се предостави възможност на европейските граждани да участват активно в процеса на европейска интеграция.

Българският евродепутат Мария Габриел от Групата на ЕНП гласува в подкрепа на доклада и в обяснение на вот приветства комисар Вивиан Рединг за законодателното предложение. «Изпращаме силен политически сигнал като предлагаме 2013 г. за Европейска година на гражданите. Европейското гражданство съществува от 1992 г. насам, утвърждавайки правата и задълженията на гражданите. За съжаление, тези права и задължения остават в голяма степен неизвестни за самите граждани. С Европейска година на гражданите ние още веднъж даваме шанс да се увеличи видимостта на тези права и задължения.», посочи Мария Габриел.

Тя изтъкна, че европейските институции и нейните граждани са отговорни за успешното изпълнение на тази програма. Европейското гражданство потвърждава ангажимента на Съюза и подчертава необходимостта от активни граждани, които участват в разработването на политиките на ЕС.

«Да, нашето европейско гражданство допълва националните ни гражданства. То със сигурност не го заменя (въпреки че аз съм от онези, които вярват в единното европейско гражданство), но е наш дълг да избегнем «душата на Съюза» да бъде парализирана», заяви българският евродепутат.

Европейско гражданство ни дава солидна основа, която подчертава нашите общи ценности и принципи, права на човека и премахването на пречките, счита Мария Габриел. Тя изтъкна, че е необходимо осигуряването на средства и фокусиране върху насърчаването на инициативата, а гражданите да вземат активно участие в поредицата от събития и тържества, организирани от институциите на ЕС.

«Гражданите трябва да бъдат включени в програмата, за да се уверят, че те приемат Европейската година на гражданите за своя. По този начин ние трябва да гарантираме постигането на договорените цели и премахването на настоящите пречки до края на 2013. Това е ежедневното прилагане на гражданството, което ще засили чувството на европейските граждани!», обобщи българският евродепутат.

eXTReMe Tracker