Share |

Стартира проект „Мерки за предотвратяване на наводнения чрез корекция на дерета през с. Еленово, община Благоевград”

Днес от 14 часа, в зала 101 на община Благоевград ще се проведе пресконференция за стартирането на проект „Мерки за предотвратяване на наводнения чрез корекция на дерета през с. Еленово, община Благоевград”, който се осъществява с финансовата помощ на ОПРР на МРРБ.

В пресконференцията ще участват инж. Стоян Благоев, заместник-кмет на община Благоевград, инж. Мая Николова, ръководител на проекта, както и представители на фирмата изпълнител - Консорциум "Хидро Груп".

eXTReMe Tracker