Share |

Засилени проверки в кухненски блокове в детски ясли и училищни столове

Във връзка с началото на учебната 2012 – 2013 година.

За периода от 17 септември до 19 октомври 2012 година инспектори към Областна дирекция по безопасност на храните- Благоевград извършиха 102 проверки в кухненски блокове в детски ясли и градини, детски кухни майки и училищни столове и бюфети в региона.

Всички инспектирани обекти са регистрирани съгласно Закона за храните, приетите хранителни продукти са в срок на реализация, етикетирани и се спазва температурният режим на съхранение. Водят се пълни и точни записи в системите за самоконтрол, отчитат се температурите на хладилните съоръжения и термичната обработка на храните, поддържа се хигиенното състояние на обектите и личната хигиена на персонала, сочат резултатите от проверките на инспекторите. Най-често констатираните нарушения са свързани с несъответствие на сградов фонд и оборудване.

В този период ОДБХ- Благоевград осъществи и две срещи с представители на училищата, общините и Регионалния инспекторат по образованието по въпроси, свързани с безопасността и качеството на детското и училищното хранене.

eXTReMe Tracker