Share |

ОбС Благоевград одобри разширението на синята зона

Общинските съветница в Благоевград одобриха на днешната си сесия разширението на синята зона. То обхваща повече от 19 улици от широкия център на града.

Близо четири часа продължиха дебатите, като се чуха предложения дори да отпадне изобщо синята зона, вместо да се вкарват нови улици в нея. Голяма част от местните парламентаристи обаче се обединиха около идеята, че синята зона е необходимо зло и в момента само така може да се реши проблемът с паркирането и трафика в централна градска част и широк център.

Кметът Атанас Камбитов обясни, че всъщност голяма част от новите улици са включени по предложение на живеещите там, които в момента са затруднени да ползват собствените си гаражи, затруднен е и достъпът до домовете им.Съветниците от БСП поискаха управителят на дружеството „Паркинги и гаражи” Васил Атанасов да изготви в рамките на 3 месеца и да представи пред ОбС обстоен анализ за ползите и вредите от синята зона, да се направят предложения за диференцирано заплащане, както и да се обособят безплатни паркинги. Това предложение не бе прието при гласуване от местните парламентаристи.
Изненадващо, но с гласовете на БСП, ЕКИП, Зелената партия, ВОТ-консерватори и ОБТ бе отхвърлено искане на живеещите в района на паркинга в началото на алеята за парк „Бачиново”, паркингът да бъде включен в синята зона.По необясними причини част от съветниците отказаха на хората, чието искане бе мотивирано с много доводи. Предложението от живеещите в този район бе внесено от общинския съветник от ГЕРБ Йордан Миленков.

Отхвърлено бе предложение и на съветника Андон Тодоров да се въведе цена от 50 стотинки за час платен паркинг за новите улици, включени в зоната. В крайна сметка с 19 гласа „за” и 14 „против” новото разширение на синята зона в Благоевград вече е факт.

eXTReMe Tracker