Share |

Растежът в Европа не трябва да бъде постигнат за сметка на програми като «Еразъм»

Осигуряването на бюджет за такива програми осигурява бъдещето на европейската идентичност

Дебатът на евродепутатите със Съвета и Комисията „Съществува ли опасност за „Еразъм” беше във фокуса на пленарното заседание на Европейски парламент в четвъртък, 25 ноември. В началото на октомври председателят на бюджетната комисия Ален Ламасур съобщи, че програмата за обмен на студенти е на ръба на фалита и като причина посочи съкращенията в бюджета за 2012 г., предприети от страните - членки.

Българският евродепутат от Групата на ЕНП (ГЕРБ) Мария Габриел подчерта в писмено изказване необходимостта от максимални усилия за превръщане обкръжението на гражданите в свят, изпълнен с мир, сигурност, стабилност и растеж, за да могат европейските граждани да упражняват своите права и развият своя потенциал.

„Това е проект на европейското общество! Днес в условията на криза е още по-важно той да бъде защитаван и популяризиран. За да излезем от кризата не трябва да налагаме бюджетни ограничения в основни ключови области като образованието, научните изследвания, заетостта и регионалното развитие. Да подкопаем програмата "Еразъм" заради икономическата криза е погрешна стъпка», категорично заяви Мария Габриел.
Според нея растежът в Европа не трябва да бъде постигнат за сметка на европейските младежи, а напротив - те трябва да бъдат подкрепени и да им се осигури най-доброто обучение и образование, за да развият пълния си потенциал. Насърчаването и укрепването на европейската идентичност се засилва чрез обмена на младите хора между всички 27 държави-членки, състои се в мултикултурния диалог и езиковото многообразие, които са добавените стойности на програма "Еразъм".
«Като осигуряваме бюджет за такива програми, осигуряваме бъдещето на европейската идентичност. Тези млади хора ще поемат водеща роля и чрез тяхната динамика, чувство за инициатива, смелост и откритост, те ще допринесат активно за растежа и просперитета на Съюза. Така че ние не трябва да се самолинчуваме! Трябва да съберем всички шансове на наша страна и да инвестираме в нашето бъдеще, в нашата младост», заключи българският евродепутат.

eXTReMe Tracker