Share |

Синдикат „Образование“ е обнадежден от първата стъпка направена за увеличение на учителските заплати

Синдикат „Образование“ е обнадежден от първата стъпка направена за увеличение на учителските заплати и очаква това да се превърне в процес, за да може да бъде оценен достойно учителския труд от българското общество.

Досега има договореност с МОМН за увеличение на минималните заплати по учителските и директорски длъжности. В бюджета на Република България съществуват средствата за увеличение на заплатите на всички педагози, но все още нямаме споразумение за увеличение на заплатите на всички педагогически специалисти. По разчетите досега на най – ниски или начални заплати са 31% от учителите в училищата и 55% от учителите в детските градини. За тези педагози увеличението е гарантирано, но за останалите не е .

Синдикат „Образование“ заявява, че ако не бъде постигнато споразумение между представителните синдикати, МОМН и работодателските организации в отрасъла за увеличението на заплатите на всички учители и директори в рамките на не по малко от 10%, то това ще нагнети безкрайно скритото напрежение и може би ще извади по улиците българските учители и директори по подобие на техните синдикални братя и сестри в Европа.

Синдикат „Образование“ е активен участник в консултациите по промяна и оптимизиране на учебното съдържание по различните предмети. Синдикатът участва в поредица от кръгли маси за това и направи своите предложения за по добра успеваемост на българските ученици, във връзка с оценките на тяхната грамотност от Европа и страната.

Тука ние от „Подкрепа“ сме категорични, че добрите резултати се влияят от два основни фактора:

Трудност и достъпност на учебното съдържание, което да е представено в подходящи учебници и

Добра дисциплина в учебните звена, постигната, както с дисциплинарни мерки, така и с дисциплинарни стимули.

Относно достъпността на учебното съдържание, синдикатът повече от 10 години настоява за оптимизиране на учебния материал по всички предмети. Тук е важно да се предаредят по важност всички учебни предмети и българският език да заеме доминиращата челна позиция в учебната програма. В учебната програма трябва да си отреди подобаваща роля на чуждите езици, които са малко изместени назад по важностен приоритет. Предметът Математика по брой часове и по трудност се оформя като предмет, който най – много затруднява подрастващите и тук се появява въпрос, дали това съответства с европейските практики за достъпност на програмите.

Друг проблем при измерване на ученическото ниво е, че при тестовете на така нареченото външно оценяване не са включени всички предмети, изучавани от учениците през етапа, а само някои, което не дава равен шанс на различните типове ученическа същност. Това също ни отдалечава от европейската практика.

Дисциплината и агресията в учебните звена е основна пречка за добрата успеваемост и макар, че този проблем го има в цяла Европа, то ние в България още нямаме голям успех при превенция на тези пречки за добри успехи. Може би още не използваме друга европейска практика на стимулиране на положителното, а не на наказване на отрицателното, метод доказал своята ефективност.

Безспорно всички нови елементи на реформираното българско образование, заложено както в новия образователен закон, но и наложено от нова променяща се Европа на децата и учениците, естествено кореспондират към българския учител. Затова той, ще има нужда от още квалификации, още красиви класни стаи и модерни специални кабинети, още съвременни компютърни кабинети с Windows 8 и интерактивни дъски, много таблети които да раздава на учениците, още физкултурни салони и плувни басейни, но и най – важно кредитът от обществено доверие и добро партниране и помощ от от родителите. От това има нужда българския учител, за да очакваме визията на новото българско образование.

eXTReMe Tracker