Share |

Синдикат „Образование“: действията на ромите от Добрич не кореспондират с юридическо престъпление

Не е логично полиция или прокуратура да се занимава или произнася за тях.

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ смята, че действията на ромите от Добрич, снимали се в непристойни пози с портрети на български възрожденци не кореспондират с юридическо престъпление и не е логично полиция или прокуратура да се занимава или произнася за тях.

Синдикатът смята категорично, че в действията на тези ученици съществува духовно престъпление срещу нацията, дори това да не осъзнато от самите тях. Срещу този тип духовни престъпления няма заложени санкции в нито един училищен или обществен закон или правилник. Този тип морални престъпления ще се продължат да се случват поради липсата на превантивни действия в училище, които да формират духовни добродетели и „Гражданското образование“ у учениците, поради липсата на каквато да е държавна цензура, която да разделя пошлото и грозното от красивото и великото.

В концепцеята за българското образование и новият училищен закон няма и намек за специална стратегия за работа с ромските ученици. За съжаление този огромен проблем, дори не е диагностициран при дебата за реформата в образователната система.

Ромските ученици трябва да влязат в училище и трябва да се задържат там, защото за тях това е техният единствен шанс да се интегрират успешно в България и Европа. Така те ще престанат да бъдат политически роби за евтини обещания от политически партии и ще станат господари на съдбата си.

Но сега българското училище е длъжник на тези ученици. Училищните закони и правилници са конструирани така, че учителите работещи в училища с ромски ученици трябва, спазвайки ги да пишат предимно слаби оценки и да изключват тези ученици за огромния брой отсъствия. Тук се поражда въпросът кое е правилно:

Да се спазват училищните закони и норми обективно и безпристрастно, както се прилагат към българските ученици или,

Да се правят всекидневни компромиси от учители и директори, за да останат тези деца в училище?

Синдикат „Образование“ смята настоятелно, че учениците от ромски произход трябва да бъдат обхванати и задържани в училище, но не с цената на нарушаване на училищния правилник, защото тези бъдещи граждани още в училище се научават, как към тях може да се мери с различен аршин.

Грешка е наказанието на учениците – роми от Добрич да бъде извеждане от училище. Защото без образование, техните шансове за образцови граждани биха намаляли безкрайно и те биха могли да изберат да се занимават с престъпни дейности.

Грешка и неприлагането на училищните закони, ако в тази ситуация или други подобни има нарушение на училищните правила.

КТ „Подкрепа“ заявява, че учителите и директорите, които работят в училища с ученици от ромски произход са поставени в безизходица и са забравени МОМН и държавните институции. При сега действащите правила всяко действие на тези педагози е грешно и е крайно време държава, институции и общество да помогнат на тези учители и ученици.

eXTReMe Tracker