Share |

Община Благоевград бе домакин на Международна кръгла маса

Заместник-кмета по строителството и сигурността на община Благоевград инж. Стоян Благоев откри международна кръгла маса на тема “Участието на младежите в ромските интеграционни процеси“. Тя бе организирана съвместно община Благоевград и „Младежка мрежа за развитие“. В нея участие взеха представители от единадесет европейски държави.

Инж. Благоев заяви: „важен фактор за интегрирането на човека е образованието”. Експерт от Областна администрация Лазар Андреев запозна присъстващите на срещата със структурата, дейността и процеса на вземане на решения от страна на областната управа. Мнение по въпроса изразиха и представители на Ромски център за младежки дейности “TernYpe”, „Младежка мрежа за развитие”, д-р Асен Христов – епископ от Евангелска църква в Разлог и Елка Спасова – Сандева гл. специалист "Етнически и интеграционни въпроси" към община Благоевград.

На форума бяха обсъдени и въпроси свързани с интеграцията на малцинствата на регионално ниво, като всички присъстващи се обединиха зад идеята, че младите хора трябва да бъдат активни не в бъдеще, а днес. Те бяха категорични промяната идва от малките общности.

През изминалия месец община Благоевград спечели проект за подпомагане интеграцията на деца и ученици от ромския етнос в детските градини и училищата. В рамките на проекта ще бъдат създадени групи за допълнителна подготовка по български език в детските градини и клубове по интереси. Ще бъдат наети и помощник-учители за образователна подкрепа и мултикултурна медиация между училището и семейството в процеса на образователна интеграция на ромските деца.

eXTReMe Tracker