Share |

Синдикат „Образование“ е обезпокоен от възможността учителските заплати да не бъдат увеличени

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ е безкрайно обезпокоен от възможността учителските заплати да не бъдат увеличени, ситуация създадена по вина на работодателската организация.

Учителите в България очакваха с нетърпение дори и малкото увеличение, което стана възможно с осигурените допълнителни средства в бюджета за образование през 2013г.

За съжаление обаче, тази хипотеза е малко вероятна, поради нежеланието на съюза на директорите с лидер г – н Самуил Шейнин от гр. Перник. След като стана ясно, че всички директори в България, вече ще бъдат с увеличени с не по малко от 10% заплати, то тяхната организация вече започна кампания срещу увеличението на учителските заплати с идеята тези средства да се насочат за ремонти на учебни звена с неясна законосъобразност и целесъобразност.

Синдикат „Образование“ е шокиран от безпринципната и безотговорна позиция на работодателската организация на г – н Шейнин от гр. Перник. Липсата на уважение към учителския труд, ниското заплащане ни правят длъжници на този, който ни е научил да пишем и смятаме, да мислим и правим избор, който ни е дал посоката, която да следваме. За последните няколко години отговорностите и задълженията на учителите нараснаха многократно за сметка на оценката на техния труд. Затова Синдикат „Образование“ започва кампания в цялата страна под мотото:

„Достойната работа, заслужава достойно заплащане!“

Засега кампанията включва изпращане на протестни писма на проф. Сергей Игнатов - министър на МОМН, като Синдикат „Образование“ ще обсъди възможните следващи действия, които не изключват и протести и стачки.

eXTReMe Tracker