Share |

Българо-италиански консорциум с най-добра оферта за АМ "Струма"

Консорциумът между италианската строителна компания Импреза" АД и българските "ГБС Инфраструктурно строителство" и "Пътстрой - 92" е най-вероятният строител на участъка от магистрала "Струма" между Дупница и Благоевград.

Обединението "Струма - Лот 2", в което трите компании участват, даде най-ниската цена за изпълнението на 37- километровия участък - 298 935 000 лв. без ДДС. Освен това офертата му е оценена и с най-много точки - 35 за техническо предложение и 15 точки за срока на изпълнение (22 месеца). Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Другите две оферти са на гражданско дружество "ДМХ" (с участници "Доуш Иншаат ве Тиджарет", руската "НПО Мостовик" и "Хидрострой" АД - Варна) и "ОХЛ - Трейс - Струма ІІ" ("Трейс Груп Холд" и "Обраскон Уарте Лаин" - Мадрид). Офертата на ДМХ е за 309.963 млн. лв., а на "ОХЛ - Трейс - Струма ІІ" - за 354.6 млн. лв. И трите обединения получават равен брой точки за срок на изпълнение, но последните две са оценени по-ниско по показателя "техническо предложение".

Очаква се строителството да започне в началото на пролетта на 2013 г. и да приключи през 2015 г.

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. и националния бюджет.

eXTReMe Tracker