Share |

379 брака са сключени в Благоевград през 2012 година

Те са точно с 5 повече от тези за 2011-та, като 84 от браковете са на български граждани, сключени в чужбина, но преподписани и у нас.

Запазва се тенденцията най-предпочитани от младоженците да са месеците май и септември, като през тях браковете са се сключвали дори през работни дни. Изключение правят само датите със значителни съвпадения на цифри, каквато бе 12.12.2012.

Статистиката сочи, че се наблюдава лек ръст при двойките от общината, решили да встъпят официално в съпружески взаимоотношения.

eXTReMe Tracker