Share |

Засилени проверки на храните в Банско

Засилен контрол в обектите за обществено хранене и търговия с храни осъществи ОДБХ- Благоевград във връзка с религиозните и официални празници в Банско

400 проверки на обекти за обществено хранене и търговия на дребно извършиха инспекторите на Областна дирекция по безопасност на храните- Благоевград за периода 15 декември 2012 година – 01 януари 2013 година в Банско.

Инспекциите са в изпълнение на заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните за засилен контрол във връзка с религиозните, официалните празници и активния туристически сезон.

В резултат на проверките в курортния град са съставени 3 акта на обекти, където е констатирана липса на здравна и идентификационна маркировка и етикет на предлагани продукти. Издадени са 13 предписания. При извършените проверки се констатира задоволително санитарно-хигиенното състояние на обектите. Организацията на технологичния процес, в по големите обекти, е спазена. Изключение правят обектите тип „механи“ в някои, от които липсва достатъчно работно пространство за извършването на всички дейности при хигиенни условия, както и условия за прилагане на добрите търговски и хигиенни практики. В голяма част от обектите се водят пълни и точни записи по системите за самоконтрол с малки изключения, на които е обърнато внимание.

При извършените проверки в обектите не се констатира предлагане на услугата “ол инклузив”.
Особено внимание бе обърнато на традиционните за съответните празници храни, които потребителите консумираха. Стриктно бяха следени произходът, срока на годност и условия на съхранение на продуктите.

eXTReMe Tracker