Share |

2013 г. - Европейската година на гражданите

На 10 януари 2013 г. председателят на ЕК Жозе Мануел Барозу и заместник-председателят Вивиан Рединг, заедно с министър-председателя на Ирландия Енда Кени и с ирландския министър по европейските въпроси Лусинда Крейтън, обявиха „Европейската година на гражданите — 2013“.

За отбелязване на „Европейската година на гражданите — 2013“ ще бъдат организирани редица прояви, конференции и семинари в целия ЕС на европейско, национално, регионално или местно равнище. Заместник-председателят Рединг и други комисари на ЕС, заедно с националните и местните политици, ще провеждат дебати с гражданите в цяла Европа, за да ги изслушват и да отговарят на техните въпроси.

За да подготви почвата за Европейската година на гражданите, от 9 май до 9 септември 2012 г., Комисията проведе широка обществена консултация като запита гражданите за проблемите, с които се сблъскват при упражняването на правата си. Хората изтъкнаха, че са силно привързани към тези права — по-специално към правото на свободно движение и към политическите си права. Те биха искали да видят истинско европейско пространство, в което да могат да живеят, да работят, да се придвижват, да учат и да пазаруват, без да се сблъскват с бюрокрация и дискриминация.
Съществуват много права, които произтичат от гражданството на ЕС, но хората невинаги са запознати с тях. Проучване от 2010 г. показа, че твърде много хора все още не се чувстват добре информирани за различните права, от които могат да се ползват: само 43 % разбират значението на термина „гражданин на Европейския съюз“, а почти половината европейски граждани (48 %) посочват, че „не са добре информирани“ за своите права. Целта на Европейската година на гражданите е да се разяснят тези права и да се гарантира, че хората са запознати с тях и няма пречка да ги упражняват.

През „Европейската година на гражданите — 2013“ Комисията ще публикува втори доклад за гражданството на ЕС, който да послужи като план за действие за премахването на оставащите трудности, които пречат на гражданите да се възползват пълноценно от своите права като граждани на ЕС.

eXTReMe Tracker