Share |

Шест заявления за приемни родители са постъпили в община Благоевград по проект „Приеми ме”

Шест са постъпилите в община Благоевград заявления от желаещи да станат приемни родители по проект „Приеми ме”. От тях утвърдени са три семейства, като при едно от тях вече има настанено дете. При останалите три още текат процедури по проучване.

Основната цел на проекта е да се подкрепи процесът по деинституционализация на деца, като се създаде и реализира устойчив модел за заместваща семейна грижа.

Екипът, отговарящ за приемната грижа се намира в сградата на община Благоевград.

eXTReMe Tracker