Share |

7 общини по поречието на Струма изграждат общ приют за бездомни кучета

Създаването на общ приют за всички безстопанствени кучета по поречието на река Струма бе идеята, върху която се обединиха представители от общините Благоевград, Симитли, Струмяни, Кочериново, Кресна, Сандански и Петрич. На срещата община Благоевград бе представена от зам.-кмета по строителството и сигурността инж. Стоян Благоев.

В рамките на форума е постигнато принципно съгласие за изграждането на общ приют за безпризорни кучета, чрез създаване на сдружение между всички общини.

Общото начинание ще се финансира на пропорционален принцип спрямо броя на жителите в отделните общини. Всеки от участниците в срещата, сред които са били и представители на Областна дирекция по безопасност на храните, са поели ангажимент да внесат предложението в Общинските съвети по места, които да приемат решение за участие в сдружението.

На срещата е било обсъдено още и ситуирането на приюта в землището на село Церово.

eXTReMe Tracker