Share |

ЮЗУ „Неофит Рилски” вдига таксите

С 10 лв. на семестър вдигат таксите за бакалаврите, бюджетът на университета е 37 млн. лв.

С 10 лв. на семестър се вдигат таксите за бакалавърските специалности за следващата учебна година в ЮЗУ „Неофит Рилски” в Благоевград.

Запазва се обаче диференциацията в зависимост от успеха и семейното положение. Таксите за магистри остават на равнището на 2012 г. Това бе решено на Академичен съвет в университета.

Таксите се редуцират с до 10 % за студенти с отличен успех, лица с инвалидност от 50 до 69 %, майки с деца до 6 години, както и студенти полусираци до 26-годишна възраст.

По предложение на зам.-ректора на университета доц. Траян Попкочев таксите за кандидатстване остават непроменени. По 30 лв. ще се плаща за всеки заявен конкурсен изпит и по 25 лв. за участие в класиране с признаване на оценка от държавни зрелостни изпити. Таксата за кандидатстване на докторанти също остава непроменена – 50 лв.

Срокове за заплащането на семестриалните такси за летния семестър на учебната 2012/2013 година:

За задочно обучение - от 28.01.2013 г. до 17.02.2013 г.

За редовно обучение:

1, 2 курс от 28.01.2013г. до 22.02.2013г.
3, 4 и 5 курс от 10.02.2013г. до 01.03.2013 г.

Заплащането на таксите може да се извършва в банковите офиси на Първа инвестиционна банка в:

Учебен корпус № 1 на университета (без януари 2013)
Офис ГУМ, ул. Тракия № 6 - срещу ГУМ
Офис на бул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 11 - кръговото преди МВР

eXTReMe Tracker