Share |

След обжалване на гражданин, съдът отмени намалението на такса смет за Благоевград

Върховният административен съд отмени намалението на таксата за битови отпадъци в Благоевград. Внесеното от кмета Камбитов през декември 2011 година предложение за намаление на таксата за битови отпадъци бе отменено, след като гражданин е оспорил неговата законосъобразност.

Решението на съда засяга относително малък брой собственици на недвижими имоти с нежилищно предназначение, тъй като с него се отменя наредбата за определяне размера на таксата само за 2012 година. Така собствениците на имоти, които са заплатили вече своята такса няма да дължат заплащане и на разликата в този размер. Промяната засяга само онези имоти, които са собственост юридически лица, незаплатили своите задължения по такса битови отпадъци за 2012 година.

В заключение може да се обобщи, че общинските съветници са приели таксата за бизнеса да бъде намалена по предложение на кмета, с което да се окаже пряк икономически ефект върху фирмите, в условията на финансова криза. Обжалването на таксата е един от малкото случаи в съдебната практика, с което иска да се отмени намаляване на налог. Въпреки това, всички заплатили навреме няма да се налагат да довнясят средства, за да достигнат новите нива на таксата.

eXTReMe Tracker