Share |

Не откриха нарушения при проверката в Зоопарк Благоевград

Инспекторите от отдел „Здравеопазване и хуманно отношение към животните“ към ОДБХ- Благоевград извършиха внезапна проверка на благоевградския зоопарк, касаеща установяване състоянието на обекта.

Щателно са проверени всички клетки, в които се отглеждат животни. Инспектиран е и целия район на зоопарка за установяване на несъответствия във връзка с хуманното отношение и отглеждане на животните там. На база проверката е издаден протокол, в който се посочва, че на всички животни в зоопарка е осигурена храна, вода и добри условия за отглеждане. Хигиената в района на зоопарка, вътре и извън клетките, е много добра. Всички служители в зоопарка са завършили курс за хуманно отношение към животните, а директорът е ветеринарен лекар, работил съвместно с различни природозащитни организации.

eXTReMe Tracker