Share |

Хванаха отново "Агромах" да замърсява река Струма

РИОСВ – Благоевград извърши незабавна проверка по сигнал за замърсяване на водите на река Струма

РИОСВ – Благоевград извърши незабавна проверка по сигнал за замърсяване на река Струма с нефтопродукти, в участъка край Благоевград. Обходен е участък от реката в района от Покровнишки мост до моста при с. Бело поле – община Благоевград.

Информацията в сигнала е потвърдена. Установено е, че източник на замърсяването е производствената база на „Агромах“ ЕООД в с. Бело поле. В следствие на измиване и ремонт на техника на площадката на дружеството, в река Струма са попаднали непречистени води, съдържащи масла и смазочни материали.

Взети са проби отпадъчни води от площадката, преди заустване в реката, както и води от река Струма за лабораторен анализ. Резултатите ще дадат информация за точния вид и степента на замърсяване, а срещу „Агромах“ ЕООД ще стартира административно-наказателно производство по Закона за водите.

От м. август 2012г. на „Агромах“ ЕООД е наложена текуща санкция в размер на 3540лв./месечно, за замърсяване на водите на река Струма и наднормено съдържание на неразтворени вещества в отпадъчните води от дейността на ТМСИ и асфалтова база в с. Бело поле.

eXTReMe Tracker