Share |

В следствие на обилни дъждове прииждат реките в община Разлог

Община Разлог предприе спешни мерки по предотвратяване на бедствия причинени от реки минаващи през нейната територия, в следствие на обилни дъждове.

По разпореждане на инж. Красимир Герчев кмет на Община Разлог е съсредоточена техника и хора над Разлог, за да се намали нивото на водите на река „Язо” в самия града. Водите на реката заляха моста на ул. „Шейново” и ул. „Стефан Стамболов”. Диги от чували с пясък защитават къщите до парка на ул. „Христо Ботев” от придошлата река „Язо”.

В село Баня реките „Малко Глазне” и „Пихла” излязоха от коритата си. На място е изпратена допълнителна техника и хора, за да се избегнат по-големи щети. Община Разлог изпълнява проект за укрепване коритото на река Пихла. В участъците, където реката е укрепена няма опасност за местното население и техните жилища. В неукрепените участъци, като зоната около бившия консервен завод реката е неконтролируема.

Екипи от общината следят нивото на реките в града и съставните селата.

Кметът Красимир Герчев информира, че в междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет днес ще бъдат разгледа внесените през втората половина на 2012г. предложения за финансиране за извършване на дейности за предотвратяване на бедствия и аварии, свързани с обезопасяване на реките.

При одобрение на финансирането една от реките, която ще бъде укрепена е „Язо”. Става дума за изграждане на стени на коритото на местата, където няма или са ниски. Река „Язо” няколкократно е излизала от своето речно корито при високи води и причинява наводнявания в участъци на улиците „Шейново” и „Изворите”.

eXTReMe Tracker