Share |

Има ли основания за прекратяване на концесионния договор за ски зона Банско ?

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" приветства екоминистерството за официалното публикуване на концесионния договор с „Юлен“ АД за ски зона Банско в Национален парк Пирин.

Природозащитниците настояват министерството да публикува и подготвените преди няколко месеца правни анализи дали има нарушения в прилагането на договора, както и достатъчно основания за прекратяването му.

„Концесионният договор е пределно ясен“, заявяват от коалицията „За да остане природа в България“. Има ограничение за площта на разрешеното строителство (99,55 ха). Има териториално-устройствен план на ски зона Банско от 2001 г., единствено по който е допустимо строителство в Национален парк Пирин. Има граници на обхвата на ски зона Банско, описани с 252 координатни точки, както и списък на всички обекти с конкретни параметри, които могат да бъдат построени в рамките на концесията.

„Манипулациите, че концесионният договор е неясен, се правят от тези, които имат интерес да прикрият съществените му нарушения“, предупреждава екокоалицията. Сред тях са изграждането на писти, лифтове и технически съоръжения, които не са предвидени в концесията като ски пистите Платото 1, Шилигарник 2, лифтовете Железен мост-Платото, Платото-Тодорка, съоръженията за водовземане по р. Бъндерица и др. През 2011 г. екоминистерството призна, че реалната площ на концесията надхвърля с около 60% разрешеното по договор.

Този единствен по рода си концесионен договор за използване на публични територии в националните паркове в България директно нарушава чл. 21 от Закона за защитените територии, който забранява строителство на нови лифтове и писти. Десетилетие по-късно става ясно, че предоставянето на публично имущество в Национален парк Пирин чрез концесия не е приемливо за обществения интерес, защото заради частни икономически интереси е допуснато безконтролно увреждане на уникалния ландшафт и вековните гори под връх Тодорка.

За да се преодолеят манипулациите и заблудите относно нарушенията в Национален парк Пирин, обществото трябва да си отговори на следните въпроси:

- Защо няколко последователни правителства допускат, прикриват и толерират нарушения на концесионния договор, като например изграждането на съоръжения, които не са предвидени в концесионния договор и не са съгласувани по съответен ред?

- Създава ли концесията за ски зона Банско корупция, която води до унищожаването на природни ресурси от национално значение и монопол на един икономически кръг върху туристическите услуги, като се контролират хотели, туроператори, ски училища, заведения и други услуги?

Още информация:

Публични анализи, документи и решения на компетентните органи, които предполагат наличието на сериозни нарушения по прилагането на концесионния договор за ски зона Банско:
http://forthenature.org/documents/category/27

eXTReMe Tracker