Share |

Екоминистерството следва идеите на община Банско и концесионера „Юлен“ за съдбата на Национален парк Пирин

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" беше поканена на среща за Национален парк Пирин в Министерство на околната среда и водите, в която участваха още Община Банско, придружавана от консултанта си Филип Цанов, и концесионера на ски зона Банско „Юлен“, заедно с архитекта, изготвил териториално-устройствения план на ски зоната.

Стана ясно, че екоминистърът Юлиан Попов вече придвижва по министерствата съгласувателната процедура по решението на Висшия експертен екологичен съвет за искането на община Банско за промени в плана за управление на Национален парк Пирин.

„Настояваме министър Юлиан Попов да отмени решението на Нона Караджова за промени в плана за управление на Национален парк Пирин и да върне промените в община Банско, за да им се направи екологична оценка и оценка за съвместимост, както е по закон“, заявиха природозащитниците.

Беше показан правен анализ от две страници и половина на екоминистерството и външни консултантски юридически фирми, който преповтаря становището на концесионера за твърдени неясноти в концесионния договор. Разочароващо е, че след две години спорове и заплащането на външни консултанти се оказва, че основният проблем - колко ползва „Юлен“ АД от територията на националния парк Пирин - не е дискутиран. Поети бяха ангажименти на следваща среща всяка от страните да представи свои данни и карти какво се ползва от концесионера.

„Концесионният договор е пределно ясен“, заявяват от коалицията „За да остане природа в България“. Има ограничение за площта на разрешеното строителство (99,55 ха). Има териториално-устройствен план на ски зона Банско от 2001 г., разработен от концесионера, по който единствено е допустимо строителство в Национален парк Пирин. Договорът е подписан от „Юлен“ и от екоминистерството още през 2001 г. с ясна воля. Същите тези хора, които са го изготвили, днес присъстваха и твърдяха, че има неясноти и въпреки това са разрешавали и разрешават ново строителство в Национален парк Пирин.

„Манипулациите, че концесионният договор е неясен, се правят от тези, които имат интерес да прикрият направените съществени нарушения“, предупреждават природозащитниците. Сред тях са изграждането на писти, лифтове и технически съоръжения, които въобще не са предвидени в концесията.

Коалицията „За да остане природа в България“ припомня на екоминистъра, че все още има избор да спази закона, да спре процедурата за промяна в плана за управление на Национален парк Пирин по искане на община Банско, да покаже всички официални доклади на МОСВ и консултантите относно контрола по прилагането на концесионния договор и да престане да се доверява на служителите си, които са участвали в тези нарушения през годините.

На работната среща беше още веднъж поставена позицията на коалицията „За да остане природа в България“, че преди да бъде изчистен проблемът с площите и с плащанията по концесията, не би следвало да се променя плана за управление на Национален парк Пирин, защото това ще влоши неяснотата и ще затрудни изчистването на натрупваните с десетилетия проблеми.

eXTReMe Tracker