Share |

От понеделник 15 април се забранява любителския риболов за 47 дневен период

Забраната е на основание Закона за рибарството и аквакултури и се прилага ежегодно през размножителния период на видове във водите на Черно море, р. Дунав и вътрешните водни обекти.

Забраната за любителски риболов е от 15 април и ще продължи до 31 май 2013 г., включително и важи за всички пролетно-лятно размножаващи се видове.

Сроковете за забраната за риболов на пролетно-лятно размножаващи се риби се определя в зависимост от надморската височина на водния обект. Във водни обекти, намиращи се до 500 м надморска височина, забраната е от 15 април до 31 май 2013 г., а в рибностопански обекти, намиращи се от 500 до 1500 м надморска височина от 1 май до 15 юни 2013 г.

Разрешен е любителския риболов през периода на забраната в следните водни обекти на територията на област Благоевград:

Водоемът между с. Горно Лешко и с. Долно Лешко, община Благоевград /махала Хайдушка/;

Водоемът „Блатото”- над с. Логодаж, община Благоевград /срещу бензиностанцията/;

Баластриера „Бистрака”- под моста за с. Покровник;

Язовир „Бели брег”- гр Сандански;

Водоема „Ормана” до Пресевната в месността „Ормана” в землището на гр. Гоце Делчев;

Напоителен канал „Топлика”- от главния път Гоце Делчев - Илинден до пътя от с. Копривлен под помпената станция, пресичаща канала;

Язовир „ Самуилово”, в землището на с. Самуилово, общ. Петрич;

Водоем „Марена” до с. Марикостиново, общ. Петрич;

Водоем „Помпата” – с. Първомай, общ. Петрич

Втори водоем до Завода за релета – с. Баня, общ. Разлог;

eXTReMe Tracker