Share |

Наближава официалното откриване на Смесената българо–румънска търговска камара

Председателят на новосформираната Смесена българо-румънска търговска камара Дору Драгомир и икономическият съветник към посолството на Република Румъния в София Сорин Тоадер посетиха БТПП и проведоха среща с председателя на Палатата Цветан Симеонов.

Целта на работната визита беше запознаване с процедурата по членство на новоучредената камара към БТПП, участие в Клуба на Смесените палати и обсъждане на бъдещо сътрудничество.

Цветан Симеонов приветства гостите си и поздрави г-н Драгомир за стартирането на инициативата по откриване на смесена камара. Той потвърди, че Палатата е винаги отворена към съдействие с цел улесняване на бизнеса.

По време на срещата бяха обсъдени и бъдещите идеи и планове на Смесената българо–румънска търговска камара. Дору Драгомир сподели своите виждания за периодично провеждане на кръгли маси и дискусии между български и румънски фирми от различни сектори, с цел засилване на сътрудничеството между двете страни.

През месец юни се очаква и официалното откриване на смесената камара.

eXTReMe Tracker