Share |

Кутия за жалби, сигнали и предложения във фоайето на община Благоевград

Кутия за жалби, сигнали, предложения и похвали поставят във фоайето на община Благоевград. Достъп до нейното съдържание ще има само и единствено кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов.

Кутията ще бъде на разположение на всички граждани в рамките на работното време на институцията. Няма ограничение за формата, видa, естеството или броя на сигналите, които един гражданин може да постави в урната.

По преценка на кмета, през определен период от време кореспонденцията ще бъде проверявана, а по всеки сигнал ще бъдат вземани мерки по компетентност, в зависимост от неговия характер и фактическа обстановка.

Чрез новия подход се цели пряк и непосредствен достъп на всички граждани на община Благоевград директно до кмета. Стремежът на общинска администрация е по този начин да се създаде още един способ за комуникация и обратна връзка от гражданите към местната власт.

eXTReMe Tracker