Share |

"Обществен съвет - Благоевград" проведе първото си общо събрание

На 10.06.2013г. (понеделник) на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ в зала №5 в сградата на община Благоевград се проведе първото редовно общо събрание на "Обществен съвет - Благоевград".

Общото събрание прие молбата за членство към съвета на "Движение - Ние, жените" - Благоевград след което, гласува и прие предложенията за членове на постоянните комисии към съвета както следва:

•Териториално развитие и благоустрояване;
Йордан Станински

•Околна среда и екология;
Искра Стоянова

•Икономическо развитие;
Бранимир Аслански
Сирма Андонова
Магдалена Костадинова

•Образование и младежки дейности;
Мариета Димитрова

•Култура;
Мариета Димитрова

•Гражданско общество и правов ред;
Велислав Балев
Александър Мановски

•Обществен ред и сигурност;
Костадин Батинков

•Здравеопазване и социални дейности;
Георги Лъвски
Иван Джабиров

•Спорт и младежки дейности;
Стефан Делиов
Иван Милчев

Обществения съвет ще продължи да приема заявления за включване на членове към постоянните комисии.

По предложение на Зам.Председателя - Иван Джабиров, бе гласувано и прието предложение за отваряне на нов пост - Говорител на съвета.
Говорителят ще бъде избран на следващото събрание което по всяка вероятност ще бъде проведено след две седмици на 24.06.2013г. (понеделник).

eXTReMe Tracker