Share |

Спират достъпа до 21 сайта за интернет залагания

По новия Закон за хазарта

На 17.06.2013 г. председателят на Софийски районен съд разпореди всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги(ISP), да спрат достъпа от територията на страната, в срок от 24 часа от публикуването на решението, считано от 18.00 ч. на 17.06.2013 г., до следните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:

Ето го и цялото разпореждане:

http://www.dkh.minfin.bg/document/562

eXTReMe Tracker