Share |

Закриха 12 паралелки след 8-ми клас в Пиринско

Последен шанс за 4 училища до 13 септември.

12 паралелки с прием след 8 клас в общински и държавни училища в Пиринско закри вчера началникът на РИО - Благоевград Ивайло Златанов.

Заради пълен анализ на шансовете и възможностите, и съобразяване с нуждите на бизнеса според данните, подадени от бюрата по труда, както и с оглед спасяване на максимален брой учителски места Ив. Златанов забави с няколко дни заповедта за закриване на паралелките. Причината бе и желанието да се даде шанс и на училища, които са в състояние да наберат минимума от 18 ученици и да направят поне една паралелка, като с това се запази разнообразието от профили за децата.

Шест от закритите паралелки са профилирани и професионални, в общински училища, останалите 6 са в професионални гимназии. Закриват се по една паралелка с прием сред 8 клас в 6-то СОУ, 7-мо СОУ и 8-мо СОУ в Благоевград, в СОУ „Антон Попов” - Петрич се били записали само 8 ученици, при минимум 18 в паралелката, и тя също се закрива. Само една от двете утвърдени паралелки след 8-ми клас в СОУ „Йордан Йовков” - с. Рибново, община Гърмен, е пълна. Макар че в нея има 30 ученици, те не са достатъчни за оформяне на 2-ра паралелка и тя е закрита.

Закрита е и паралелката след 8-ми клас в СОУ - Симитли, където се били записали 9 ученици. На тях ще им предложат да се прехвърлят в СОУ - с. Крупник, за да не остане община Симитли без паралелка след 8-ми клас и учениците да са принудени да пътуват до Благоевград. Село Крупник на този етап има записани 8 ученици, но 6-има са на поправителни изпити.

СОУ - Симитли е по-голямо училище, закриването на една парарелка след 8-ми клас не би повлияло драстично на бюджета и на педагогическия състав, докато за СОУ - Крупник орязването на паралелка неминуемо би довело до орязване и на персонала, коментираха образователни ексеперти.

Уволнената директорка на ПТГ - Сандански В. Влахова и предизвиканите от действията й учителски стачки и недоволство се оказаха най-лошата реклама за училището, защото от общо утвърден прием на 2 паралелки след 7-ми клас и една след 8-ми не е направена нито една и гимназията регистрира нулев прием за новата учебна година. Само 4 деца се били записали в ПТГ след 8-ми клас и началникът на РИО не е имал друг избор освен да закрие паралелката.

Закрити са още по една паралелка в ПГМСС - Гоце Делчев, ПГ по икономика и туризъм в Петрич и една в петричката Професионална гимназия по механо-електротехника. 13 записали се ученици в ПГ „Пенчо Славейков” - Якоруда също са недостатъчни за паралелка и тя е закрита, а за професионалната паралелка в СОУ „П. Хилендарски” в Абланица, утвърдена заради заявен интерес от обувната фабрика в селото към кадри, няма нито един кандидат.

Последен шанс началникът на РИО Ив. Златанов дава на СОУ - Сатовча, ПТГ „Ичко Бойчев” - Благоевград, СОУ - Крупник и гимназия „Н. Вапцаров” - Белица, където, макар след 3-то класиране да няма по 18 деца в паралелка, възможностите годината да не е нулева по отношение на приема са реални. Срокът е до 13 септември, когато окончателно ще се утвърди приемът в училищата в Пиринско.

http://struma.bg

eXTReMe Tracker