Share |

Ръст на заявленията за окачествяване на плодове и зеленчуци в ОДБХ Благоевград

Трикратно се е увеличил през тази година броят на подадените заявления за сертифициране на продукцията на бенефициенти, участващи в Схемата за подобряване на качеството на пресните плодове и зеленчуци, произведени в България.

Това сочат отчетите на отдел „Контрол на храните“ към Областна дирекция по безопасност на храните- Благоевград.

130 броя са депозираните само към 30 юли 2013г. заявления от земеделски стопани за сертифициране на произведената от тях продукция, спрямо 40 броя за цялата 2012г.
До момента са издадени 5 721 броя сертификати за съответствие на качеството за 16 283 тона селскостопанска продукция по посочената схема.

Най-голямото количество плодове и зеленчуци са окачествени в районите на общините Петрич, Сандански, Струмяни и Кресна, където оранжерийното производство се е увеличило изключително много. Сертифицирането на качествената продукция продължава, като в момента се прави актуализация на подадените заявления, а всеки производител, който има втора култура и желае да му се издават сертификати за нея, трябва да си подаде отново заявление в ОДБХ- Благоевград. В него земеделският стопанин трябва да посочи вида на отглежданата култура и номерата на парцелите, които ще се реколтират.

eXTReMe Tracker