Share |

Община Благоевград организира среща със собствениците на незаконни постройки

Община Благоевград организира среща със собствениците на жилищностроителни кооперации в квартал „Освобождение“, които са построени в отклонение от одобрените проекти.

Дискусията, която ще се проведе на 17 октомври, от 17:30 часа в зала „22 септември” има за цел да разясни на собствениците промените в законодателството, които предвиждат увеличаване на срока за узаконяване до 26 ноември 2014 година, както и обсъждане на проблемите на собствениците в процеса на узаконяване. На срещата са поканени да присъстват и всички заинтересувани лица и собственици, без значение от местонахождението на техния имот, които са изградили сградите си незаконно или в отклонение от одобрените проекти.

До посочения срок трябва да са приключили процедурите по изследване на възможността за узаконяване на сградите чрез акт. Това налага незабавни мерки от страна на собствениците, които следва да внесат всички необходими документи и книжа в деловодството на община Благоевград.

eXTReMe Tracker